Dystrybutorzy energii w Polsce

Poniżej przedstawiam listę największych Polskich Firm zajmujące się dystrybucją energii zarówno elektrycznej jak i gazu do osób fizycznych oraz firm na terenie Polski.

Jest to jedna z najpotężniejszych spółek energetycznych w naszych Kraju. TAURON zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej na terenie całej Polski od 2006 roku. Posiada ponad 5 milionów Klientów w całym Kraju.

RWE Polska S.A.

Wiodący sprzedawca energii elektrycznej w naszym kraju. RWE Polska jest Spółką Córką kolosa z Niemiec. Głównym obszarem działania Spółki energetycznej jest obrót energią elektryczną. Główne pole działania to Polska Wschodnia.

PKP Energetyka

Do 2015r. jeszcze Polska Spółka Państwowa, jednak został sprzedany pakiet większościowy Spółce z Luksemburga. Spółki zajmuję się sprzedaż oraz dostarczanie energii elektrycznej oraz sprzedaż paliw płynnych.

GDF SUEZ Energia Polska S.A.

Jest to Polska filia Francuskiej spółki przemysłowo-usługowej która w 2008 roku powstała ze złączenia GDF (Gaz de France) z SUEZ.

ELEKTRIX Sp. z o.o.

Polska Spółka z siedzibą w Warszawie obsługująca Klientów z całej Polski. Głównym polem działania firmy jest sprzedaż energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Z założenia oferta jest przygotowana pod Klienta biznesowego.

Plus

Plus to sieć telefonii komórkowej w Polsce, od niedawna zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej. Oferta tego sprzedawcy skierowana jest do klientów biznesowych i indywidualnych.

TRADEA Sp. z o.o.

Specjalnością firmy jest handel energią elektryczną. Działalność firmy TRADEA jest skupiona na takich obszarach jak: hurtowa sprzedaż energii w Polsce oraz w Czechach, sprzedażą energii dla końcowych odbiorców oraz świadczenie innych usług energetycznych.

Orange Polska S.A

Znany operator sieci komórkowej sprzedaje prąd od 2014 roku. Przygotował ofertę dla gospodarstw domowych, małych i średnich firm. Prąd jest dostępny w raz z usługami telekomunikacyjnymi, całość ofert ujęta jest w korzystne pakiety.

ENEA S.A.

ENEA S.A. w ramach Grupy Kapitałowej ENEA zajmuje się obrotem energii elektrycznej zarówno na rynku hurtowym, jak detalicznym. Obecnie liczba odbiorców spółki wynosi 2,4 mln.

ENERGA OBRÓT S.A.

Spółka koncentruje swą działalność wokół trzech kluczowych obszarów jakimi są: wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. Technologicznie powiązana jest z Polską północną, bowiem tam znajdują się fermy wiatrowe. Energa świadczy usługi nie tylko na terenie Polski ale są działalnością wkracza na teren Niemiec i Słowacji.

BD Energia

Spółka rozpoczęła działalność w 2010 roku, głównym jej zadaniem był obrót energią elektryczną.

 

Grupa Energia GE Sp. z o.o. Sp. K.

Grupa Energia GE to koncesjonowana spółka energetyczna zajmująca się obrotem oraz dystrybucją energii elektrycznej. Adresatem rozwiązań jakie proponuje spółka jest rynek nieruchomości – przede wszystkim galerie handlowe oraz budynki biurowe.

 

Inter Energia S.A.

Początki działalności tej firmy to rok 1999, kiedy to istniała pod nazwą Relpol Moc S.A. Jej obecna nazwa powstała w 2004 roku. Inter Energia specjalizuje się w międzynarodowym oraz krajowym hurtowym obrocie energią elektryczną.

 

Pak-Volt S.A.

Ta powstała w 1997 roku spółka zajmuje się obrotem energii elektrycznej (obrót hurtowy oraz sprzedaż do odbiorców końcowych) oraz sprzedażą urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń ograniczających zużycie energii oraz wyrobów kablowych.

 

Energie² Sp. z o.o.

Sprzedawca energii elektrycznej oraz gazu. Swoją ofertę kieruje do klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz sektora publicznego.

 

EDF Polska

EDF to firma od wielu lat działająca na rynku energii w Polsce. W jej ofercie znajduje się szereg usług energetycznych. Oprócz sprzedaży energii elektrycznej firma EDF zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania portfelem zakupowym oraz handlem energią.

 

ENIGA

ENIGA to dawna firma TELEZET, która powstała w 1995 roku, zajmuje się obrotem energii elektrycznej o 2002 roku kiedy to otrzymała koncesje na obrót energią na polskim rynku.

 

Mirowski i Spółka KAMIR Sp.j.

To łódzkie przedsiębiorstwo uzyskało koncesje na obrót oraz dystrybucje energii elektrycznej w 2008 roku.

 

Alpiq Energy SE

Na terenie Polski funkcjonuje spółka zależna Alpiq Energy SE. Jej specjalizacją jest hurtowy obrót energią oraz sprzedaż energii elektrycznej dużym końcowym odbiorcom.

 

Dalkia Polska S.A.

To aktualnie największy prywatny operator sieci ciepłowniczych. Jest obecny w czterdziestu polskich miastach. Zajmuje także trzecią pozycję na rynku Kogeneracji poprzez elektrociepłownie znajdujące się w Poznaniu oraz Łodzi.

 

MEM METRO GROUP Energy Production & Management

Firma świadczy usługi z zakresu zarządzania dostawą energetycznych mediów. Spółka ta wchodzi w skład METRO GROUP. Jej działalnością jest m.in. sprzedaż oraz dostawa elektrycznej energii do handlowych obiektów.

 

ESV

Powstałe w ramach procesu restrukturyzacji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich ESV funkcjonuje na rynku od 1994 roku. Obecnie posiada większościowy udział prywatnego kapitału osób fizycznych. Swoją działalność skupia na przemyśle, dystrybucji oraz obrocie energią elektryczną.

 

PGE Obrót S.A.

PGE czołowy dostawca prądu w Polsce, rocznie produkuje 55 TWh z czego ponad 31 TWh dostarcza do swoich klientów. Długość linii energetycznych znajdujących się w posiadaniu spółki wynosi 277 tysięcy km.

 

ELSEN S.A.

ELSEN to firma energetyczna, która zajmuje się m.in. produkcją, przysyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, dystrybucją paliw gazowych w sieciowym systemie, poborem i uzdatnianiem wody pitnej oraz przemysłowej.

 

CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Spółka ta powstała w 2007 roku, a jej zadaniem są działania handlowe na terenie Polski w zakresie relacji z producentami oraz podmiotami zajmującymi się obrotem energii.

 

3 WINGS Sp. z o.o.

Specjalizacją tego przedsiębiorstwa energetycznego jest obrót energią elektryczną oraz zarządzanie portfelem odnawialnych źródeł energii.

 

Nida Media Sp. z o.o.

Nida Media istnieje na rynku od 2006 roku. Działalność tego przedsiębiorstwa to dystrybucja i obrót energią elektryczną, zaopatrywanie w wodę oraz odprowadzanie ścieków bytowych, wód kopalnianych, a także opadowych.

 

AMB ENERGIA Sprzedaż Sp. z o.o.

Oferta spółki zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej skierowana jest do firm i gospodarstw domowych. Spółka podpisała strategiczne partnerstwo z firmą RWE.

 

Powerpol Sp. z o.o.

Jest to niezależny sprzedawca energii elektrycznej. Powerpol kieruje swoją ofertę do małych oraz średnich firm, które rozliczane są w zespołach grup taryfowej B, C1x oraz C2x.

 

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

To przedsiębiorstwo zajmuje się dystrybucją ciepła systemowego, które wytwarzane jest w źródłach obcych tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra a także produkowaniem i dystrybucją ciepła z własnych źródeł lokalnych do odbiorców ciepła w Świnoujściu oraz Szczecinie.

 

Polenergia Obrót S.A.

Spółka ta zajmuje się hurtowym obrotem energią elektryczną, a także prawami majątkowymi jakie wynikają ze świadectw pochodzenia energii.

 

ERGO ENERGY Sp. z o.o.

Jest to część energetyczna Grupy ERGO, na którą składają się koncesjonowane spółki funkcjonujące w niemal wszystkich obszarach rynku energetycznego.

 

Grupa Obrotu Energią Elektryczną Sp. z o.o.

Specjalnością firmy jest doradztwo energetyczne, dostawa energii elektrycznej oraz dostarczanie kompleksowych rozwiązań zapewniających optymalizację kosztów na energię elektryczną.

 

Novum S.A.

To przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w takich obszarach jak: telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, telefonia nomadyczna oraz sprzedaż energii elektrycznej (od 2013r.).

 

ZOMAR S.A.

Ta firma działająca na rynku energii elektrycznej od 1995 roku rozpoczęła swoją działalność od importu energii elektrycznej z Ukrainy do naszego kraju. Obrotem hurtowym energią elektryczną firma ZOMAR zajmuje się do 2000 roku.

 

Energomedia Sp. z o.o.

To przedsiębiorstwo energetyki przemysłowej wschodzi w skład Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia.

 

Polska Energetyka PRO

Ten niezależny sprzedawca energii elektrycznej funkcjonuje na naszym rynku od 2012 roku. Polska Energetyka Pro (PEP) wchodzi w skład grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A., a swoją ofertę kieruje do klientów indywidualnych oraz biznesowych.

 

Euro-Energetyka Sp. z o.o.

To przedsiębiorstwo energetyczne istniało od 1998 roku. Swoją działalnością prowadziło na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK” Mielec. Specjalnością firmy Euro-Energetyka był obrót, przesył oraz dystrybucja energii elektrycznej.

 

INTRENCO

Ta firma energetyczna ma w swojej ofercie sprzedaż energii elektrycznej dla biznesu oraz użytkownika domowego, doradztwo energetyczne oraz usługę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie.

 

Re Alloys Sp. z o.o.

Ta powstała w 2001 roku firma specjalizuje się produkcją żelazostopów. Ponadto jej działalnością jest również obrót energią elektryczną.

JES Energy

Firma od początków swojej działalności sięgających roku 1990 świadczyła tylko usługi consultingowe. Przez lata wykonała mnóstwo opracowań dla energetycznego sektora. Od roku 2004 firma JES Energy zajmuje się także handlem paliwami oraz energią elektryczną.

 

ECOERGIA Sp. z o.o.

To powstała w 2009 roku spółka, która działa w obszarze rynku energii, paliw oraz ekologicznych rozwiązań. Jest niezależnym sprzedawcą energii elektrycznej. Oferta EcoEnergii jest skierowana do klientów indywidualnych, małych i średnich firm, korporacji oraz samorządów.

NRG TRADING

To niezależny trader i sprzedawca energii. Prowadzi sprzedaż energii na rynku hurtowym oraz dla przedsiębiorstw i instytucji. Firma posiada koncesje na obrót energią elektryczną do maja 2023 roku.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

ECO rozpoczęło swoją działalność w roku 1998. Obecnie funkcjonuje na obszarze dziesięciu województw.

EnergoGas Sp. z o.o.

Specjalnością tej powstałej w 1995 roku firmy jest świadczenie usług w obszarze ropy naftowej, gazu ziemnego oraz paliw płynnych. Ponadto zajmuje się także działalnością na hurtowym rynku energii elektrycznej.

Polska Energia PKH Sp. z o.o.

Polska Energia – Pierwsza Kampania Handlowa Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku energii od roku 2000. Spółka wchodzi w skład Grupy Tauron.

 

ENERHA Sp. z o.o.

Spółka swoją działalnością obejmuje jedynie teren Warszawy. Specjalnością firmy ENERHA jest dystrybucja oraz handel energią elektryczną. Ponadto spółka zajmuje się m.in. wytwarzaniem energii elektrycznej. Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do firm.

 

H. Cegielski – Energocentrum Spółka z o.o.

Podstawową działalnością tego przedsiębiorstwa jest zapewnienie dostaw energetycznych dla potrzeb podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą oraz świadczą usługi energetyczne, taki cel miało przedsiębiorstwo od 1996 roku. Ponadto spółka od 2010 roku świadczy usługi mechaniczne oraz zajmuje się dystrybucją i obrotem energią elektryczną.

 

ENWOS Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. powstało w roku 1991. Na początku swojej działalności spółka zajmowała się wytwarzaniem oraz dystrybucją ciepła a także gospodarką wodno-ściekową. Obecnie oprócz tego ENWOS zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej (teren przemysłowy) i obrotem energii elektrycznej (cały kraj).

 

Energia Euro Park Sp. z o.o.

Działalność tej spółki rozpoczęła się w roku 2012 roku spółka zajmuje się m.in. dystrybucją energii elektrycznej, usługami doradczymi w branży energetycznej, oraz pełnienie funkcję operatora systemu dystrybucyjnego. Celem spółki było zapewnienie energii dla Strefy Przemysłowej Parku Euro Mielec.

 

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A.

Firma ta powstała w związku z budową elektrowni na Pojezierzu Łeczyńsko-Włodawskim w roku 1998. Posiada majątek energetyczny zlokalizowany w dzielnicach Lublina – Tatary i Zadębia. Od roku 2004 spółka zajmuje się dystrybucją oraz obrotem energii elektrycznej.

 

ENESTA Sp. z o.o.

Spółka ze Stalowej Woli oferuje nie tylko sprzedaż energii, ale także jej dystrybucję. Działa na podstawie koncesji z 1999 roku. Dodatkowo zajmuje się konserwacją, remontowaniem instalacji elektrycznych, gazowych i cieplnych.

 

Centrex Energia

Energia dla domu i dla biznesu oraz usługi telekomunikacyjne dostarczane do klientów końcowych w jak najwyższej jakości to misja Grupy. Centrex jest to spółka córka Centerx Group Sp. z o.o. , która działa od 2011 roku.

 

ENERGY MATCH

Od 2012 roku działa na wolnym rynku energii. Doświadczenie spółka zdobywała na rynku holenderskim. Umowa w tej spółce jest dostosowana do sytuacji i oczekiwań klienta. Dynamicznie rozwijająca się firma zyskała już wielu partnerów.

 

ENERGIA ON Sp. z o.o.

Pełna, rzetelna i fachowa obsługa klienta oraz gwarancja stałej ceny na to mogą liczyć klienci. Dodatkowo szkolenia z efektywności energetycznej, które daje wielorakie korzyści. Obniżenie kosztów energii, prawidłowe podejście do zarządzania nią oraz dbałość o środowisko.

 

Barton Energia

Sprzedawca energii dający gwarancje ceny, swoje oferty adresuje do małych i średnich firm. Dodatkowo Barton Energia prowadzi doradztwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej, badania okresowe i kompensację mocy biernej.

 

Elana-Energetyka Sp. z o.o.

Prowadzi sprzedaż energii w grupie B i C. Samodzielnie produkuje energię jest też producentem ciepła. Koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i obrót energią posiada od 2005 roku.

 

BH Steel-Energia Sp. z o.o.

Na rynku działa od 1992 roku, główny obszar działalności to obrót energią, handel maszynami oraz urządzeniami przemysłowymi. Dla spółki ważne są zagadnienia środowiskowe dlatego czynnie uczestniczy w rynku energii – sprzedają prąd pochodzący ze źródeł energii elektrycznej.

 

IDEON

Spółka działa nie tylko w Polsce ale także w innych krajach Europy Środkowej. Dla małych i średnich odbiorców oferuje audyty energetyczne, doradztwo oraz usługi operatora rynku. Gospodarstwa domowe mogą także liczyć na dogodną ofertę. Ideon to potężna Grupa Kapitałowa notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Axpo Sp. z o.o

Społa jest częścią Grupy Axpo, swoją centralę posiada w Szwajcarii. Handel energią elektryczną to nie jedyna działalność tej spółki. Axpo zajmuje się także wytwarzaniem posiada ponad 100 elektrowni na terenach Francji, Hiszpanii oraz innych krajów Europy. W Polsce działalność prowadzi od 2001r. zajmując się głównie umowami typu off-take na zakup energii i świadectw pochodzenia czyli zielonych certyfikatów.

 

Power 21

Spółka zajmuje się wynajmem sieci energetycznych oraz sprzedażą i dystrybucją prądu na terenach galerii handlowych. Działalność Power 21 sięga 2007 roku.

Corrente Sp. z o.o.

Obecna w branży energetycznej od dawna. Jej działalność nakierowana jest na sprzedaż i dystrybucję energii. W 2011 roku spółka uzyskała koncesję na obrót energią. Oferta skierowana jest do odbiorców końcowych zaopatrujących się w prąd we wszystkich grupach taryfowych.

 

Galon Energia Sp. z o.o.

Sprzedażą paliw zajmuje się od 2000r., a od 2013 jest dostawcą energii elektrycznej. Galon Energia oferuje swoim klientom okres umowy dostosowany do potrzeb, minimum procedur oraz gwarantowaną cenę oraz dodatkowe usługi takie jak doradztwo energetyczne.

 

Funtasty Sp. z o.o.

Obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz wydatków w gospodarstwach domowych związanych z energią elektryczną to cel spółki, która działa na terenie całego kraju od 2013 roku. Wybierając ofertę tej spółki możecie liczyć na wykwalifikowanych pracowników, najwyższa jakość oferowanych usługi i energii.

 

GrupaIEN

Eksperci realizujący projekty w dziedzinie energetyki wytwórczej jak i przemysłowej. Nie obcy jest im jednak obrót energią, w oparciu o swoje dotychczasowe doświadczenia Grupa doradza swoim obecnym klientom jak wdrażać systemy aby pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych a przy tym minimalizować koszty.

 

EnGaz Koncern Energii i Gazu

Niezależny sprzedawca paliw takich jak energia i gaz. Oferta przygotowana przez tego sprzedawcę często spotyka się z aprobatą klientów. EeGaz działa na rynku od 2010 roku kiedy to otrzymał koncesje na sprzedaż energii.

 

ENERGIT Sp. z o.o.

Na podstawie wydanych przez Prezesa URE koncesji trudni się przesyłem i obrotem energii elektrycznej już od 2009 roku. Jak dystrybutor infrastruktury elektroenergetycznej dba o ciągłość dostaw dla swoich klientów.

 

JWM Energia

Energię elektryczną pozyskuje na Towarowej Giełdzie Energii. Sprzedażą tego towaru zajmuje się od 2013 roku kiedy Prezes URE wydał koncesję. Klientami JWM są firmy i instytucje na terenie całej Polski.

 

Synergia Polska Energia Sp. z o.o.